جشنواره غذا و ریاضی

درخواست حذف این مطلب
برای ایجاد جذ ت در درس ریاضی در دبیرستان صدیقه کبری (س) با راهنمایی خانم فرزانه محمدی جشنواره ای در تاریخ 94/12/4 برگزار شد. در این روز دانش آموزان با تهیه انواع غذا و دسر و تزیین آن با استفاده از روابط ریاضی و نمودار های توابع روز شادی همراه با ریاضی داشتند. برای دیدن تعدادی از ع های این جشنواره به ادامه مطلب مراجعه کنید.